Zakończenie wdrożenia DPK Railways w Kolejach Małopolskich

Zakończyliśmy wdrożenie systemu DPK Railways w Kolejach Małopolskich. Wdrożenie prowadziliśmy w wyniku wygranego przetargu, który Klient ogłosił w ubiegłym 2021 roku. Koleje Małopolskie są ostatnim regionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który dotąd nie posiadał naszego systemu.

Zintegrowany System Zarządzania drużynami trakcyjnymi i konduktorskimi – DPK Railways przeznaczony jest dla przedsiębiorstw kolejowych zajmujących się przewozem zarówno osobowym (pasażerskim) jak i towarowym. Zadaniem systemu jest realizacja pełnego procesu transportowego związanego z pracą wykonywaną w działach przewozowych oraz eksploatacyjnych przedsiębiorstw kolejowych.

Szukaj close