Umowa na wdrożenie systemu DPK Railways w SKM w Warszawie

Pod koniec stycznia tego roku złożyliśmy do SKM w Warszawie ofertę w postępowaniu na „Dzierżawę/zakup, wdrożenie i serwisowanie aplikacji wspomagającej tworzenie grafików pracy pracowników kolejowych SKM”.

Nasza oferta okazała się najkorzystniejsza i została wybrana przez Zamawiającego do realizacji. Po weryfikacji formalnej 1 marca została podpisana umowa licencyjna.

Wdrożenie zostanie zrealizowane bardzo szybko, na koniec maja będą uruchomione wszystkie podstawowe funkcjonalności systemu. Będzie to wymagało sporego wysiłku i wytężonej pracy naszych konsultantów. Wdrożenie rozpoczęliśmy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, tak aby zzachować napiete terminy.

Dostarczony pakiet Oprogramowania systemu DPK Railways obejmował będzie stanowiska do planowania, dyspozycji i rozliczeń czasu pracy maszynistów, kierowników pociągów/konduktorów i pracowników zaplecza technicznego.

System będzie zintegrowany z używanymi w SKM systemami finansowymi, magazynowymi i informacyjnymi.

Szukaj close