Umowa na wdrożenie systemu DPK Railways w Kolejach Śląskich

Nowa umowa z Kolejami Śląskimi przewiduje wymianę używanego dotychczas w Spółce oprogramowania DPK Plus na nową generację systemu dla przewoźników kolejowych  „DPK Railways”. Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie drużynami trakcyjnymi i konduktorskim zostanie zrealizowane w okresie 8 miesięcy, system pozwoli spółce Koleje Śląskie na sprawniejsze niż dotychczas zarządzanie zasobami w procesie przewozów pasażerskich.

Prace zostaną rozpoczęte natychmiast, od początku czerwca po wstępnej analizie oczekiwanych przez Klienta zmian i migracji danych do bazy danych zostaną uruchomione kolejno wszystkie moduły systemu, tak aby od nowego roku  system pracował produkcyjnie. Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych i wykorzystanie wiedzy z kilkunastoletniej eksploatacji poprzednich generacji systemów na kolei było podstawą zbudowania zupełnie nowej generacji systemu. Koleje Śląskie są kolejnym Przedsiębiorstwem, które doceniło potencjał i możliwości nowatorskiego systemu.

Szukaj close