MZK Konin przygotowuje się do zakupu programu dla komunikacji miejskiej

W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy nasze oprogramowanie dla transportu zbiorowego w MZK w Koninie. W piątek odbyło się zdalne spotkanie naszego Zarządu z Zarządem konińskiego Przewoźnika. Podczas spotkania uzgodniono warunki techniczne i finansowe dostawy licencji i wdrożenia systemu TSI. MZK Konin przygotuje niezwłocznie procedurę zakupu, początek wdrożenia oczekiwany jest w I– szym kwartale 2024 r.

Szukaj close