Zainteresowanie Transportowymi Systemami Informatycznymi w Turcji

27 listopada otrzymaliśmy zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia TransERP dla tureckiej firmy Gursel. Przygotowaliśmy i wysłaliśmy ofertę. Przedstawiciele naszej firmy biorą udział w wielu międzynarodowych imprezach, targach, pokazach i konferencjach. Oprogramowanie i rozwiązania naszej firmy robią wrażenie i budzą zainteresowanie wielu firm transportowych, coraz częściej są to firmy zagraniczne.

Szukaj close