Delegacja DPK System w MPK w Nowym Sączu

W piątek nasza delegacja wzięła udział w spotkaniu w MPK w Nowym Sączu w związku z ogłoszonymi tam „Wstępnymi konsultacjami rynkowymi związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę inteligentnych Systemów Transportowych”. Przedsiębiorstwo zamierza w najbliższej przyszłości uporządkować swoje systemy informatyczne, które dotychczas eksploatuje, zaktualizować ich zakres i konfigurację do aktualnych potrzeb i organizacji firmy. DPK jako dostawca kluczowego systemu CLD do planowania rozkładów jazdy i TransERP do planowania pracy kierowców i pojazdów jest jednym z najważniejszych dostawców IT dla MPK w Nowym Sączu.

Szukaj close