Zespół wdrożeniowy w Izraelu

W tym tygodniu nasz zespół wdrożeniowy pracował w Izraelu. Prace wdrożeniowe systemu TransERP do wspierania zarządzania przewozami Szybkiego Tramwaju prowadzone wg pierwotnych, teoretycznych wymagań Zamawiającego dla firmy Alstom zostały zakończone i odebrane kilka miesięcy temu. Obecnie, w związku z zakończeniem prac przez innych podwykonawców i przygotowaniem do produkcyjnego uruchomienia całości systemu transportowego nasze rozwiązanie zostało przekazane końcowym użytkownikom. W wyniku testów wyniknęła konieczność dodatkowych prac dostosowawczych do praktycznych warunków działania przedsiębiorstwa, nie uwzględnionych w pierwotnych założeniach oraz organizacji szkoleń stanowiskowych dla obsługi systemu. Bieżący wyjazd naszej ekipy poświęcony był analizie, weryfikacji i pełnej identyfikacji koniecznych dodatkowych prac.

Szukaj close