Odbiór systemu TRANS ERP w Szczecinie

W Tramwajach Szczecińskich został podpisany protokół odbioru wdrożenia naszego systemu. W ramach tego wdrożenia został zainstalowany i skonfigurowany system TRANS ERP oraz zostały przeprowadzone cykle szkoleń dla pracowników. Umowę licencyjną podpisaliśmy 23 listopada 2018 roku, a nasi wdrożeniowcy rozpoczęli pracę 3 stycznia bieżącego roku.

W 2013 roku nasza firma wdrożyła w ZDiTM w Szczecinie CityLineDesigner – system informatyczny do konstruowania rozkładów jazdy. Teraz Tramwaje Szczecińskie są pierwszym operatorem z tego miasta, który korzysta z kompleksowego systemu dla przewoźników miejskich, który zapewnia optymalizację rozkładów jazdy, wygodę dla pasażerów, minimalizację kosztów i maksymalizację zysków.

Szukaj close