Podpisanie umowy na wdrożenie TransERP w mieście Kyzyłoda w Kazachstanie

W grudniu 2015 roku pod nadzorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju finansującego to przedsięwzięcie został ogłoszony przetarg na dostawę licencji, sprzętu komputerowego i wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie komunikacją miejską dla przewoźnika „Avyobusnyj Park Kyzylorda” w Kazachstanie.

Po krótkiej analizie zdecydowaliśmy o udziale w postępowaniu. Przez cały styczeń przygotowywaliśmy ofertę, w sumie kilkaset stron dokumentów w dwóch wersjach językowych: angielskiej i rosyjskiej. Wysiłek opłacił się – złożona 1 lutego oferta po prawie trzymiesięcznej analizie przez Zamawiającego, ekspertów EBOiR i pełniącą rolę Inżyniera Kontraktu consultingową firmę z Moskwy została zaakceptowania – wygraliśmy przetarg.

W związku z tym delegacja naszego Zarządu, po uzyskaniu wiz i przygotowaniu biletów lotniczych (co wcale nie było takie proste) udała się na miejsce do Kyzyłordy w celu zawarcia kontraktu. W dniach 11 – 13 maja Zarząd DPK System spotkał się z kierownictwem przedsiębiorstwa Avtobusnyj Park, został podpisany kontrakt na realizację projektu, uzgodniono harmonogram prac i techniczne warunki dostawy i instalacji sprzętu komputerowego oraz realizacji wdrożenia. Nasi konsultanci rozpoczną prace w lipcu, planowane jest zakończenie wdrożenia w ciągu 2 miesięcy.

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni serdecznym przyjęciem w Kyzyłordzie, otwartością i merytorycznym przygotowaniem Zarządu i pracowników naszego Klienta do pierwszego w Kazachstanie wdrożenia systemu informatycznego tego typu. Mamy nadzieję, że jedynym utrudnieniem podczas wdrożenia będzie pogoda – latem w Kyzyłordzie, mieście nad rzeką Syr Daria, na skraju pustyni Kyzył Kum temperatura przekracza nawet 50°C.

Szukaj close