Nowi klienci DPK System

Pomimo kryzysu, wysokich cen paliwa i energii na rynku komunikacyjnym zaczął się od nowego roku duży ruch marketingowy. Urzędy Marszałkowskie w całym kraju nagle oferują w mniejszych ośrodkach nowe środki na rozwój lub odtworzenie lokalnej komunikacji publicznej. Od początku roku zgłosili się do nas Organizatorzy i Operatorzy komunikacji z kilku niewielkich ośrodków miejskich, głównie z tzw. „Ściany wschodniej”. Urzędy miast są bardzo zainteresowane naszymi systemami informatycznymi do konstruowania rozkładów jazdy oraz wspierania zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji zbiorowej w związku z planowanym utworzeniem lub rozbudową sieci komunikacji w gminach, które mają na ten cel otrzymać środki z budżetu i nowych dotacji unijnych.

Szukaj close