Prezentacja CityLineDesigner dla UM w Zakopanem

W czwartek przeprowadziliśmy prezentację dla UM w Zakopanem. Zakopane posiada własną komunikację miejską operującą 9 autobusami, planowane jest poszerzenie działalności i zwiększenia liczby taboru do 12 a w dalszej kolejności 15 pojazdów. UM obsługuje również w zakresie udostępniania przystanków na terenie gminy i zatwierdzania rozkładów jazdy kilkunastu lokalnych przewoźników „busowych”.

W zawiązku z rozwojem komunikacji w Gminie Zakopane UM zamierza kupić licencje nowego oprogramowania i jest zainteresowany naszym rozwiązaniem. W styczniu planowana jest wizyta przedstawicieli UM Zakopane w Wieliczce w celu bardziej szczegółowego zapoznania się z CLD i rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakupu.

Szukaj close