Przetarg na CitylineDesigner w Szwecji

DPK System przygotowało dokumentację do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę oprogramowania do zarządzania komunikacją w Goteborgu w Szwecji. Dużym wyzwaniem w tym postępowaniu jest język, Zamawiający wymaga składania dokumentów wyłącznie w swoim ojczystym języku. Znaleźliśmy na miejscu partnera, który zgodził się pośredniczyć w naszym imieniu przy składaniu dokumentów. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie w dniu dzisiejszym dokumenty zostaną przekazane do Zamawiającego.

Szukaj close