Odbiór systemu CityLineDesigner w Krynicy

W Krynicy Zdrój został podpisany protokół odbioru systemu CityLineDesigner. Miasto Krynica planuje od 1 stycznia uruchomienie Komunikacji Miejskiej na terenie miasta. 23 października przedstawiciele DPK System odbyli spotkanie połączone z prezentacją naszego systemu CLD w MPGK w Krynicy Zdrój i już 12 listopada podpisaliśmy umowę licencyjną. Po 5 tygodniach wdrożenie zakończyliśmy z sukcesem. Obserwujemy w ostatnim czasie trend powstawania w małych i średnich miastach nowych miejskich przewoźników publicznych. Systemy DPK System są zbudowane w sposób umożliwiający skalowanie rozwiązań zatem każdy przewoźnik pracujący nawet na niewielkiej ilości linii i posiadający kilka pojazdów, otrzyma dopasowane do swoich potrzeb i możliwości finansowych oprogramowanie oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach informatycznych.

Szukaj close