Umowa na wdrożenie systemu CityLineDesigner w Urzędzie Miasta w Toruniu

W tym tygodniu podpisaliśmy umowę z Gmv Innovating Solutions na wdrożenie systemu CityLineDesigner dla zarządzającego komunikacją w Toruniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”.

Pierwszy etap przedwdrożeniowy wymaga przygotowania i dostarczenia kompletu dokumentacji, w kolejnym etapie zostaną zainstalowane licencje systemu, a cały projekt wdrożeniowy zakończy się w czerwcu 2020r. Firma GMV to nasz strategiczny partner z którym z sukcesem zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów.

Szukaj close