Umowa z MPK Lublin

Podpisaliśmy z MPK w Lublinie umowę na wstępne wdrożenie systemu cityLineDesigner i przeprowadzenie w okresie 3 miesięcy testu optymalizacji konstruowania brygad taboru MPK. Umowa jest wstępem do realizacji dwóch wdrożeń: CLD w najnowszej wersji z rozszerzeniami modułu optymalizacyjnego powstałego w wyniku projektów unijnych dla ZTM w Lublinie i kompletnego systemu TRANS ERP dla lubelskiego MPK. Podstawą do dalszych negocjacji i zawarcia umów będzie pozytywny wynik testowego planowania taboru Klienta z użyciem nowych algorytmów optymalizacyjnych. Obecnie trwają intensywne prace nad testami optymalizacji brygad dla MPK w Lublinie i równolegle dla MPK w Krakowie. W obecnym etapie działań zostały skompletowane bazy danych rozkładów jazdy obu przedsiębiorstw i trwa weryfikacja poprawności danych przed właściwymi pracami optymalizacyjnymi.

Szukaj close